Dostupnost

Zasahujeme na 99,7% území České republiky. Rozmístění zásahových vozidel umožňuje standardní zajištění služby do max. 20 minut.
Průměrný dojezdový čas příjezdu zásahového vozidla k chráněnému objektu je 10,2 minuty.