Pro Provozovatele PCO

Projekt KRUH nabízí provozovatelům PCO služby bezpečnostního zásahu v jednotném standardu a vysoké kvalitě na celém území ČR prostřednictvím partnerských provozovatelů zásahových vozidel v neutrálním brandu projektu KRUH.

ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB ZÁSAHU PROSTŘEDNICTVÍM JEDNOHO SMLUVNÍHO PARTNERA

Zjednodušení obchodních a provozních procesů, komunikace a administrativy, jednotný standard služby na celém území ČR

SÍŤ 209 ZÁSAHOVÝCH VOZIDEL PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

Pokrytí 99,8% území ČR bezpečnostním zásahem

PŘÍMÉ SPOJENÍ DO ZÁSAHOVÝCH VOZIDEL

Umožnění telefonické komunikace dispečerům PCO přímo se zásahovými vozidly poskytovatelů služeb bezpečnostního zásahu – eliminace složitého vysílání zásahu prostřednictvím jiných PCO = rychlejší zásah + nezprostředkované informace

VYUŽITÍ DATOVÉ KOMUNIKACE

Pro řízení a monitoring zásahů ze strany PCO je k dispozici speciální aplikace pro datovou komunikaci, jejíž součástí je modul pro přenos dat z NFC čipů snímaných při kontrole objektů

ONLINE PŘEHLED O ZÁSAHOVÝCH JEDNOTKÁCH

Zpřístupnění GPS dat – nástroj pro přehled o situaci a řízení zásahu pro operátory PCO a kontrolní mechanismus odběratele služby

OPTIMALIZACE NÁKLADŮ

Účtování služeb jednotnou paušální sazbou za objekt, výjezdy do určeného limitu v rámci fakturačního období zdarma

SPECIFIKACE OBJEKTŮ

Online zpracování zásahových plánů či bezpečnostních posouzení nových objektů, respecifikace stávajících zakázek v rámci aplikace KRUH

MÁTE ZÁJEM O SPOLUPRÁCI?

Potřebujete zajistit kvalitní služby bezpečnostního zásahu pro statické či mobilní objekty kdekoliv v České republice ?