Datová komunikace

Propojení dispečinku PCO s celorepublikovou sítí zásahových vozidel projektu KRUH speciální aplikací. Ta je vyhrazena partnerům projektu KRUH.

 

WORKFLOW A STAVY ZAKÁZEK

 • Předávání nových objektů k poskytování služeb
 • Přehled o dostupnosti služby, stavech zakázky a fázích jejího zpracování
 • Specifikace objektů z terénu mobilní aplikací (bez další administrace)
 • On-line přehled o aktivních, ukončených či dočasně přerušených zakázkách
 • Jednotná projektová databáze zakázek – ideální podklad pro fakturaci služeb

DATOVÁ KOMUNIKACE SE ZÁSAHOVÝMI VOZIDLY

 • Přehled o stavech a poloze zásahových vozidel z mapových podkladů (volný, na cestě, na akci, na patrolaci atd.)
 • Vyslání vozidla na akci a zpětná vazba bez nutnosti telefonické komunikace
 • On-line přehled o průběhu scanu NFC čipů a výsledku kontroly objektu
 • Okamžitá administrace zásahu po jeho ukončení včetně fotodokumentace (eliminace vyplňování formulářů a jejich skladování)

MĚŘITELNOST KVALITY, PŘEHLEDY A STATISTIKY

 • Detailní přehled o všech probíhajících procesech a jejich kvalitě
 • On-line data o poskytnutých a probíhajících službách
 • Analytická nadstavba pro vytváření přehledů a statistik (vytíženost vozidel, reakční a dojezdové časy atd.)
 • Správa a evidence klíčů, řešení reklamací, kontrolní činnosti a další.